Kanunlar
Kanunlar

Başlık Eklenme Tarihi Okunma
ANAYASA 25.02.2018 1407
AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU 25.02.2018 1441
ÇEVRE KANUNU 25.02.2018 1207
DERNEKLER KANUNU 25.02.2018 1775
HUSUSİ HASTANELER KANUNU 25.02.2018 1249
İSPENÇİYARI VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 25.02.2018 1252
İŞ KANUNU 25.02.2018 1214
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 25.02.2018 1193
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 25.02.2018 1168
ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN YEŞİL KART VERİLEREK DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN 25.02.2018 1191
RADYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN 25.02.2018 1241
663 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 25.02.2018 2621
SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 25.02.2018 1917
SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 25.02.2018 1198
SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN 25.02.2018 2322
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU 25.02.2018 1316
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 25.02.2018 1174
TABABET VE ŞUABATI SAN`ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 25.02.2018 1145
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 25.02.2018 1143
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU 25.02.2018 1149
TÜRK CEZA KANUNU 25.02.2018 1876
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU 25.02.2018 1290
TURİZMİ TEŞVİK KANUNU 25.02.2018 1226
ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU 25.02.2018 1272
UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU 25.02.2018 1335
ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 25.02.2018 1172