Oda Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Paylaş:
18.09.2017 / 8043 okunma

 KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Çalışmayan hekim statüsünde kayıt için gerekli evraklar;

1) Dilekçe 

2) Diploma Fotokopisi  (Noter tastikli veya üniversiteden  aslı gibidir onaylı)

3) Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet)

4) İkametgah Senedi (e-devlet)

5) 2 adet resim 

Poliklinikte çalışacak hekimler için  gerekli evraklar;

1) Dilekçe 

2) Diploma Fotokopisi  (Noter tastikli veya üniversiteden  aslı gibidir onaylı)

3) Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet)

4) İkametgah Senedi (e-devlet)

5) 2 adet resim 

6) Mesul Müdür yazısı

7) Sigarta giriş  bildirgesi 

Muayenehane açan hekimler için   gerekli evraklar;

1) Dilekçe 

2) Diploma Fotokopisi  (Noter tastikli veya üniversiteden  aslı gibidir onaylı)

3) Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet)

4) İkametgah Senedi (e-devlet)

5) 2 adet resim 

6) Kira Kontratı veya tapu senedi fotokopisi

 7) Demirbaş Malzeme Faturası 

8) Vergi Levhası Fotokopisi

Poliklinik ortağı olarak çalışacak hekimler için  gerekli evraklar;

1) Dilekçe 

2) Diploma Fotokopisi  (Noter tastikli veya üniversiteden  aslı gibidir onaylı)

3) Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet)

4) İkametgah Senedi (e-devlet)

5) 2 adet resim 

6) Poliklinikte Demirbaş malzeme Fatura listesi (ünit,röntgen cihazı vs gibi...)

7) Vergi Levhası

8) Ticari sicil gazete fotokopisi