2020 YILI BASILI EVRAK ÜCRETİ

Paylaş:
7.01.2020 / 178 okunma
2020 YILI BASILI EVRAK ÜCRETİ

Yönetim Kurulu19.12.2019 tarih 25/21 sayılı toplantısında 2020 yılı için basılı evrak ücretlerinin artıtılmasına karar vermiştir.

Buna göre 1 ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanacak ücretler aşağıda belirtilmiştir.

Oda kayıt Belgesi                    :     20 TL

Odaya ilk kayıtta verilen Oda kayıt belgesinden ücret alınmamasına,

Protokol Defteri                      :     80 TL

Kimlik Ücreti                          :     42 TL

Onay Ücreti                            :     50 TL

Oto Arması                             :     30 TL

Rozet                                       :    30 TL

Tip Sözleşme onay ücreti olarak her bir sözleşme için muayenehanelerden  : 150 TL                                

Tip Sözleşme onay ücreti olarak her bir sözleşme için Polikliniklerden         : 250 TL        

Ağrı Kitabı                              :     20 TL

Teftiş Defteri                         :       50 TL

TDB Eğitim Yayınları             :     10 TL

Mevzuat Kitabı                       :     20 TL

Üye Listesi                              :1.000 TL.

Tabela Logo Çıkartması;

10 x 10                                               :20 TL

20 x 20                                               :25 TL

30 x 30                                              : 25 TL

40 x 40                                               :25 TL