ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI !

Paylaş:
25.10.2019 / 275 okunma

Sayın Üyemiz;

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 23.10.2019 tarihinde düzenlenen ve Genel Başkanımız Atilla Ataç'ın da katıldığı "Ürün Takip Sistemi" konulu toplantıda;

- 31.10.2019 tarihi olarak belirlenen tüm tıbbi cihazların tekil takip zorunluluğunun 01.01.2020 tarihine ertelenmesine, (Bu kararın tüm İl Sağlık Müdürlüklerine hızlıca bildirilmesine, TDB’ye de yazılı olarak iletilmesine) karar verildi.

- Halen Sağlık Bakanlığı tarafından kalibrasyon yapma konusunda yetkilendirilen firmalar olmadığından bu konuda da bir zorunluluk olamayacağı görüşüne varıldı. (Tıbbi kompresör, sanayi tipi kompresör kalibrasyonunda bir tespit olmadığı için bu konu da ileri bir tarihe ertelendi).

- Avrupa Birliği Mevzuatı çerçevesinde vücuda yerleştirilen malzemelerde tekil takip zorunluluğu çerçevesinde dişhekimliğinde kullanılan implant, membran ve greftlerde T.C. kimlik no’su üzerinden tekil bildirim konusunun Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Kanunu kapsamına girdiği yönündeki itirazımıza Sağlık Bakanlığı yetkilileri karşı çıkarak, bunların zorunlu olacağı belirtildi.

- Dişhekimliği demirbaş ve sarf malzemeleri konusundaki tekil ve çoklu kullanım sınırlarını belirlemek üzerine TDB ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin en kısa zamanda bir araya gelmesine karar verildi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile devam edilecek  görüşmelerden ayrıca bilgi verilecektir. 

 

 

Kocaeli Dişhekimleri Odası 

Yönetim Kurulu