EK ÖDEME YÖNETMELİĞİNE KARŞI DAVA AÇILDI

Paylaş:
7.10.2022 / 690 okunma

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nin bazı hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.  Bu Yönetmelikle, Sağlık Bakanlığına bağlı olarak görev yapan dişhekimlerinin de dahil olduğu bütün çalışanlara aylıklarına ilave olarak ödenecek ek ödemenin usül ve esasları belirlenmektedir.

Yönetmelikte,  disiplin cezası verilenlere üç aya kadar da ek ödeme yapılmaması kuralı bulunmaktadır Benzer düzenlemeler, daha önce Danıştay kararlarıyla iptal edilmişti. Disiplin suçları ve bunlara verilecek cezalar Devlet Memurları Kanununda belirlenmiştir. Bu cezaya ilave olarak dişhekimlerinin ek ödemesinin kesilmesi, buna olanak veren yasal düzenleme olmadığı gibi tek bir eyleme iki defa ceza verilmesi bakımından da hukuka aykırıdır.

Diğer yandan, ek ödemenin miktarının belirlenmesinde Hizmet Alanı Kadro Unvan Katsayısı olarak ifade edilen ve tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı belirlenen katsayılar önemli yer tutmaktadır. Yönetmeliğin hemen her yerinde uzman hekim ile uzman diş hekimi, hekim ile diş hekimi aynı katsayıya tabi tutulmuş iken  Hizmet Alanı Kadro Unvan Katsayısında farklılaştırılmış; uzman dişhekimi için genel olarak uzman hekimin katsayısının yarısı belirlenmiştir. Dişhekimliği uzmanlık eğitimi alan dişhekimleri için belirlenen katsayı dişhekiminin katsayısından yaklaşık %20 daha azdır. Buna karşın, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezi ve ünitesinde tam zamanlı çalışan diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde çok daha ağır koşullarda ve çok daha yüksek riskli işleri yaparak çalışan meslektaşlarından %25 daha fazla katsayı ile ödüllendirilerek, uzman diş tabipleri ile aynı katsayıya tabi tutulmuşlardır! Bu katsayıların hangi ölçüte göre belirlendiği belirsiz olduğu gibi dişhekimleri için belirlenmiş olan katsayıların düşük belirlenmiş olması da eşitlik ilkesi ve hakkaniyete aykırıdır.

Bu yaklaşımla, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Türk Dişhekimleri Birliği tarafından Danıştay’da dava açılmıştır. Davadaki gelişmeler meslektaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır.

Türk Dişhekimleri Birliği